Covid không cản nổi hành động đẹp của hàng trăm tiếp viên hàng không

    Covid không cản nổi hành động đẹp của hàng trăm tiếp viên hàng không

    Nghề HDV du lịch và tiếp viên hàng không vừa phải chật vật trong mùa dịch vì ít khách vừa phải đối mặt với sự kì thị của nhiều người vì nguy cơ lây nhiễm cao. Trong tình thế khó khăn như vậy, hàng trăm tiếp viên Vietnam Airlines vẫn quyết định xin nghỉ không lương chức vụ để chia sẻ với hãng hàng không này.

    Biếm Họa 19/03/2020