10 cách cưới vợ ít tốn kém năm 2022

    10 cách cưới vợ ít tốn kém năm 2022

    Trong 10 phương án cưới hỏi tiết kiệm thì lấy vợ "nhanh và gần" là khả thi nhất: Cưới vợ thì cưới liền tay / Chớ để lâu ngày vật giá nó tăng / Cưới vợ đừng cưới vợ xa / Cưới vợ gần nhà chi phí nó teo!

    Biếm Họa 28/07/2022