Không được rồi, Hà Anh Tuấn lại hát hay quá rồi!

    Không được rồi, Hà Anh Tuấn lại hát hay quá rồi!

    Chọn 'Những vết thương lành' làm chủ đề cho concert trở lại sau thời gian yên ắng vì đại dịch, Hà Anh Tuấn cùng các cộng sự tiếp tục cho thấy anh là một người kể chuyện cực kỳ lôi cuốn bên cạnh việc là một ca sĩ hát hay.

    Giải Trí 15/08/2022