Video

Hàng xóm giúp đỡ nhau cào lúa chạy trời mưa

Video

Đăng lúc 13:38 27-05-2021

Thấy trời chuẩn bị mưa, nhiều người cầm cào và chổi chạy qua giúp hàng xóm xúc lúa, đóng bao để không bị ướt.

CHUYÊN MỤC