Trời mưa lủng cả dù

    Trời mưa lủng cả dù

    Nhìn bề ngoài, ai cũng tưởng thằng Tí "xung khắc" với tất cả thành viên gia đình. Thế nhưng bên trong nó cũng tình cảm lắm đó...

    Truyện Tranh 16/02/2022