Video

Hải cẩu ngơ ngác khi biết mình bị cần thủ dụ lên bờ

Video

Đăng lúc 18:08 31-01-2021

"Đây là đâu, tôi là ai, các người đâu ra vậy rồi cá của tui đâu?" Hải cẩu said.

CHUYÊN MỤC