Video

Góc quay giải mã màn ảo thuật hô biến bóng bay thành chim bồ câu

Video

Đăng lúc 08:01 14-01-2022

Chàng trai hô biến quả bóng bay thành chim bồ câu rất nhanh nhưng dưới góc quay tua chậm thì mọi thứ rất rõ ràng.

CHUYÊN MỤC