Đổ xăng hay 'hút máu' vậy trời!

    Đổ xăng hay 'hút máu' vậy trời!

    Tiếp tay cho xăng giả là các cây xăng giả (giả mạo nhãn hiệu) mới bị phát hiện gần đây. Dư luận mong muốn những kẻ làm ăn phi pháp này cần bị xử lý đích đáng.

    Biếm Họa 04/04/2021