Giải Trí

Khách hàng mua... thịt voi quay

Đăng lúc 03:45 | 06/12/2019

Bà khách nọ hỏi người bán thực phẩm:- Con voi quay này còn nóng chứ?


Tin Mới Nhất
Tin mới Giải Trí