'Thiên địch' mới của trái cây đã xuất hiện

    'Thiên địch' mới của trái cây đã xuất hiện

    Một thông tin động trời với xã hội trái cây, gia vị mì gói Hảo Hảo sẽ được sản xuất và bán riêng. Đây là loại muối chấm thuộc loại vô địch... sát trái cây, trước đây muốn có loại muối này, người ta phải mua cả gói mì kể cả có thích ăn mì hay không...

    Truyện Tranh 11/04/2020