Cấp "bò lết" cho dân nghèo làm giống

    Cấp "bò lết" cho dân nghèo làm giống

    Xã Kông Htok (huyện Chư Sê, Gia Lai) cấp 20 con bò theo chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất cho người nghèo trên địa bàn. Tuy nhiên, ngay sau khi bàn giao, có nhiều con bò nằm vật xuống khiến người dân không thể đưa về nhà.

    Biếm Họa 07/12/2019