Gà cũng "háo sắc"

    Gà cũng "háo sắc"

    Không chỉ đồng loại, gà còn có thể nhận ra và phân biệt con người dựa trên gương mặt của họ và khoa học khẳng định chúng chuộng những người có gương mặt hấp dẫn hơn.

    Giải Trí 16/10/2019