Youtuber là một nghề nguy hiểm

    Youtuber là một nghề nguy hiểm

    Youtuber, Facebooker là một nghề nguy hiểm vì thường xuyên phải livestream tại "điểm nóng" chết người để câu view. Đó là những địa điểm như nơi đang xảy ra đánh nhau, hiện trường vụ án, hiện trường tai nạn hoặc nhiều khi là đám tang người nổi tiếng...

    Biếm Họa 07/02/2020