Thiết bị phá sóng Bluetooth... "đắp mộ" karaoke nhà hàng xóm

    Thiết bị phá sóng Bluetooth... "đắp mộ" karaoke nhà hàng xóm

    Bạn bị tra tấn bởi "Đắp mộ cuộc tình", "Duyên phận"...? Chỉ cần bỏ ra trên dưới 500 ngàn đồng là sẽ có được một bộ phá sóng Bluetooth và WiFi (những kết nối để duy trì việc hát karaoke bằng loa di động). Mục đích chính của bộ phá sóng là để "tắt tiếng" karaoke hàng xóm.

    Biếm Họa 23/11/2019