JavaScript is off. Please enable to view full site.

Đời Cười

Vì sao tham nhũng còn sống?

Thuở xưa, gia đình họ Tham như Tham Lam, Tham Ô, Tham Quyền luôn bị chết yểu, còn như Tham Khảo, Tham Vấn, Tham Luận... không ai được sống hơn tuổi Nhan Hồi (31 tuổi). Trong khi ấy, ông Tham Nhũng sống đà 300 tuổi mà hằng ngày hãy còn khỏe mạnh, ngồi câu cá trên thạch bàn.

Cảm thấy sự bất công đó, sau khi chết, một người họ Tham bèn kháng cáo với Diêm Chúa:
- Tại sao cùng họ Tham nhưng chúng tôi lại chết yểu, còn ông Tham Nhũng gần như bất tử?
Diêm Chúa rất đỗi ngạc nhiên, phán rằng:
- Lẽ trời đất rất công bình, không bao giờ để một ai sống lâu quá trăm năm. Nhà ngươi đặt điều nói dóc! Theo sổ bộ của diêm đình, không có ai sống dai. Vậy thì hãy đi mời Tham Nhũng về đây để rõ đầu đuôi công việc.
Rồi cho hai tên quỷ sứ đi theo người họ Tham trở về dương thế. Anh họ Tham lúng túng không biết làm thế nào để chứng minh chắc rằng ông Tham Nhũng sống 300 tuổi. Hỏi không khéo, ổng từ chối thì sao. Anh ta bèn đến gần ông Tham Nhũng mà thưa:
- Thưa ông, tôi cũng thuộc họ Tham sống khá lâu ở đây nhưng sao không biết ông?
Tham Nhũng ngạc nhiên:
- Vậy à? Ta sống ở đây hơn 300 năm nhưng sao không biết ngươi. Ta có nghe ông cố tổ nói dòng họ Tham xưa dễ chết yếu nên mới thực hiện biến đổi gen tạo nên họ Tham Nhũng kéo dài được tuổi thọ. Dù mới xuất hiện nhưng dòng họ ta có mặt khắp nơi trên thế giới, vừa sống dai lại ăn sung mặc sướng, hưởng thụ của cải thiên hạ.
Người họ Tham bèn nói với hai tên quỷ sứ: “Rõ ràng chưa! Ổng nói ổng sống từ 300 năm rồi đó!”.
Dứt lời, Tham Nhũng bị quỷ sứ bắt về trình Diêm Chúa. Thấy mặt Tham Nhũng, Diêm Chúa giật mình: Bấy lâu sở dĩ Tham Nhũng sống lâu như vậy là vì Diêm Chúa sơ sót, quên lãng ghi trong bộ tử của diêm đình. Chuyện này mà tới tai thiên đình, Diêm Chúa nhẹ nhất cũng bị cảnh cáo. Diêm Chúa liền nói với người họ Tham:
- Việc này để ta lấy ý kiến trong nội bộ của diêm đình, sau đó trình với thiên đình và các tinh tú trên bầu trời. Họ họp xong rồi mới quyết định việc đưa họ Tham Nhũng vào sổ tử. Nhà ngươi an tâm chờ đợi.
Người họ Tham suy nghĩ: “Từ lúc họp lấy ý kiến đến ra quyết định không biết đến ngày giờ nào! Mà cũng không biết có đưa vào sổ tử hay không? Họ bảo chờ thì vẫn cứ chờ”.
Vì vậy Tham Nhũng vẫn sống.

Tin liên quan
Bình luận
Tin Mới khác
Tin mới nhất
Sự tích con chí Đực

Sự tích con chí Đực

Khẳng định với mấy ông bản chất thích sở hữu của người phụ nữ đã có từ thời hồng hoang...kéo dài tới thời Hồng lâu mộng.

4 giờ trước