Sau 18 lần thanh tra, phát hiện 4kg trái cây không xuất xứ nguồn gốc

    Sau 18 lần thanh tra, phát hiện 4kg trái cây không xuất xứ nguồn gốc

    Công tác thanh tra giúp môi trường kinh doanh được minh bạch, công bằng, ổn định hơn khi kịp thời phát hiện và xử lý những doanh nghiệp làm ăn sai trái. Tuy vậy, đôi khi có trường hợp thanh tra... quá đà. Như một doanh nghiệp bị thanh tra tới 18 lần trong 1 quý, kết quả chỉ phát hiện 4kg hoa quả không xuất xứ nguồn gốc, phạt 18 triệu đồng.

    Biếm Họa 08/07/2020