Quân trang xưa và nay

    Quân trang xưa và nay

    Cùng là ra trận đương đầu với hiểm nguy nhưng quân trang của lực lượng tuyến đầu ngày nay khác hẳn thời xưa.

    Biếm Họa 20/08/2021