Đĩa bay hết... xăng

    Đĩa bay hết... xăng

    Người ngoài hành tinh có thể chạy đĩa bay bằng năng lượng nhiệt hạch hoặc sử dụng phản vật chất... nhưng cũng không loại trừ cỗ máy của họ vẫn dùng động cơ chạy... xăng.

    Biếm Họa 11/11/2022