Mê cung... liên tỉnh

    Mê cung... liên tỉnh

    Các qui định khai báo y tế khác nhau giữa các địa phương gây khó khăn cho một số người lao động, nhất là cánh tài xế và người lao động liên tỉnh.

    Biếm Họa 22/11/2021