Cả đời làm thầy thiên hạ

  Cả đời làm thầy thiên hạ

  Tóm tắt cuộc đời của một người luôn mong ước được "làm thầy" thiên hạ. Nhưng không phải làm thầy nhờ chuyên môn mà là bằng khả năng chém gió phi phàm của mình.

  Truyện Tranh19/04/2021
  Vẽ đường cho lũ ngáo đá

   Vẽ đường cho lũ ngáo đá

   Bức xúc với lũ ngáo đá nhưng không ngờ đó là hành động "vẽ đường cho hươu chạy"

   Truyện Tranh18/04/2021