Vì sao bị tràn dịch khớp?

    Vì sao bị tràn dịch khớp?

    Bà tôi bị sưng khớp gối do tràn dịch, không đi lại được. Người già không thiếu thì thôi, sao đến dư đến nỗi tràn dịch khớp? Tr.Thuyên (Hà Nội)

    Sức Khỏe 11/11/2020