"Thảm họa" dân số già

    "Thảm họa" dân số già

    Do chi phí nuôi dạy con đắt đỏ, người dân TP.HCM nói riêng và các đô thị khác nói chung ngày càng ngại... đẻ. Nếu tình trang này tiếp tục, sẽ dẫn tới "thảm họa" dân số già trong tương lai.

    Biếm Họa 25/09/2019