Môn gì khó nhất đời sinh viên?

    Môn gì khó nhất đời sinh viên?

    Toán cao cấp, logic, triết học... là top những môn học khó nhằn nhất đời sinh viên. Nhưng vẫn còn một bộ môn ám ảnh, nghe có vẻ dễ nhưng nhiều người trượt như sung rụng!

    Truyện Tranh 13/07/2021