Những khoảnh khắc đẹp cuộc sống

  Những khoảnh khắc đẹp cuộc sống

  Cậu bé cúi cảm ơn từng tài xế khi được nhường đường hay người phụ nữ cứu bé trai thoát chết... là một trong những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống.

  Video 13/05/2020
  Nếu bạn không “làm gì" trong vòng 24h, website này sẽ tự hủy

   Nếu bạn không “làm gì" trong vòng 24h, website này sẽ tự hủy

   Internet lấm tấm sự hiện diện của các website “zombie”: những forum mà người dùng đã bỏ bê, những trang phong trào nay đã luống thì. Website “This Website Will Self Destruct”, trái lại, sẽ không có số phận đó. Nếu không có người nào post gì lên đó trong 24h, nó sẽ tự hủy, để lại một dòng báo lỗi…

   Đời Cười 30/04/2020