Thể dục cảm giác mạnh trong những ngày cách ly

    Thể dục cảm giác mạnh trong những ngày cách ly

    Đây là môn thể dục thể thao cảm giác mạnh đang được một số người dân tại thủ đô tập luyện. Cách chơi của môn này tuy đơn giản nhưng lại rất nguy hiểm, theo đó người chơi phải đạp bỏ mọi khuyến cáo phòng dịch, tự leo rào vào công viên tập thể dục dù bị ngăn cản...

    Biếm Họa 08/04/2020