Khung xương trợ lực trì hoãn tuổi nghỉ hưu ở Nhật

    Khung xương trợ lực trì hoãn tuổi nghỉ hưu ở Nhật

    Exoskeleton – khung xương trợ lực – không phải một món chỉ có hiệu dụng ở chiến trường trong tương lai gần, trong những viễn cảnh hậu tận thế như khắc họa trong nhiều tựa game ăn khách. Ở Nhật, ngay lúc này, khung xương đang vô cùng hữu dụng trong hỗ trợ người cao tuổi trong công việc hàng ngày.

    SHOWBIZ MUÔN MÀU 18/12/2019