Cô-Vít là… con quái Hydra?

    Cô-Vít là… con quái Hydra?

    Trong mùa dịch Covid-19, một số hoạ sĩ biếm đã “triệu hồi” cả Tổng lãnh thiên thần Michael, cả dũng sĩ Hercules để chuyển tải niềm tin chiến thắng đại dịch.

    Biếm Họa 15/04/2020