Sinh con được thưởng tiền

  Sinh con được thưởng tiền

  Dự thảo Luật Dân số khuyến khích sinh đủ 2 con tại tỉnh có mức sinh thấp bằng cách hỗ trợ tiền tương đương 1 đến 2 lần mức lương tối thiểu khi sinh con thứ nhất/thứ hai

  Truyện Tranh 07/11/2021
  Nhà tôi chia làm 2 phe

   Nhà tôi chia làm 2 phe

   Cứ nghĩ gia đình là phải gắn kết keo sơn, ấy thế mà nhà tôi lại chia bè phái. Tổng cộng trong nhà tôi có 2 phe, và thật bất hạnh khi chỉ một mình tôi ở một phe....

   Truyện Tranh 30/05/2021