Giành ăn với thế hệ tương lai

    Giành ăn với thế hệ tương lai

    Tình trạng "rút ruôt" bữa ăn bán trú liên tiếp xảy ra trong những năm qua. Gần đây nhất là vụ hiệu trưởng, kế toán và bếp trưởng một trường tiểu học tại TP.HCM nhận hơn 400 triệu đồng hằng tháng từ các đơn vị cung cấp thực phẩm khiến dư luận xôn xao.

    Truyện Tranh 26/08/2022