Vợ được chồng bế ru như em bé

    Vợ được chồng bế ru như em bé

    'Thật ra hạnh phúc không có tiêu chuẩn, chỉ cần bản thân mình cười nhiều hơn khóc, vậy chắc chắn là gặp đúng người', tác giả tâm sự khi chia sẻ video.

    Video 20/05/2024