Sống dễ ẹc

    Sống dễ ẹc

    Có cái gì đâu mà căng thẳng, sống dễ ẹc à. Ai sống mà không phải chết, ai chết mà không mang đi chôn. Có gì mà ngày nào cũng cáu vậy cà?

    Trạm Hoạt Hình 18/09/2019