Cú đánh bida may mắn có 1-0-2

    Cú đánh bida may mắn có 1-0-2

    Chàng trai tính đánh viên bi số 14 vào lỗ 10 nhưng cú đánh lực mạnh khiến viên bi bay lên kệ bàn rồi lăn vào lỗ góc một cách khó tin.

    Video 27/08/2022