Khi chó "đại náo"... chuồng heo

    Khi chó "đại náo"... chuồng heo

    Chú chó có tên "Đại Vương" vô cùng tò mò với cái chuồng heo và những bé heo mà bà chủ mới đưa về. Xem màn "đại náo" đáng yêu của Đại Vương. Nguồn: Weibo

    Video 03/10/2019