Chủ nợ tốt bụng

    Chủ nợ tốt bụng

    Tôi may mắn có được ông chủ nợ tốt bụng, đang giãn cách mà ổng vẫn cung cấp cho tôi đầy đủ thực phẩm thiết yếu.

    Biếm Họa 06/09/2021