JavaScript is off. Please enable to view full site.
Giờ Trái đất năm 2020 có gì đặc biệt?

Giờ Trái đất năm 2020 có gì đặc biệt?

Mọi năm, cứ vào khoảng cuối tháng 3, Giờ Trái đất lại diễn ra như một ngày hội với đủ các thành phần, từ người thực tâm bảo vệ môi trường đến những kẻ ăn theo phong trào. Mà những kẻ ăn theo luôn đi ngược với tiêu chí Giờ Trái đất, cho nên không năm nào là không tái diễn cảnh xả rác bừa bãi. Nhưng năm nay thì khác rồi, Giờ Trái đất sẽ gần với mục tiêu của nó nhất.

28/03/2020
Bác sĩ trị rác thải

Bác sĩ trị rác thải

'Bác sĩ' cũng rất quan trọng trong cuộc chiến chống lây lan dịch covid và đại dịch xả rác.

11/03/2020