VP Bá Vương 'chơi đẹp' với Erik

  VP Bá Vương 'chơi đẹp' với Erik

  Sau hơn nửa năm và đi gần hết chặng đường của The Heroes, cuối cùng VP Bá Vương đã 'cầu được ước thấy' khi đối đầu cùng Erik, nhân tố được xem là mạnh nhất cuộc thi.

  Giải Trí16/11/2021
  Nghệ thuật bán hàng

   Nghệ thuật bán hàng

   "Nước đi của 2 bạn thiệt tình tôi chưa nghĩ đến", một người dùng bình luận khi xem video.

   Video03/07/2022