Khinh công kiểu 'thánh sống Võ Đang' Trần Sư Hành

    Khinh công kiểu 'thánh sống Võ Đang' Trần Sư Hành

    Trần Sư Hành là “chân nhân” nổi tiếng của môn phái Võ Đang ở Trung Quốc. Trong những bài viết về Sư Hành, các cây bút của hiệp hội võ thuật thường ví von ông là “thánh sống” của Võ Đang. Mời bạn đọc cho ý kiến về các màn "khinh công" này.

    Giải Trí25/05/2020