JavaScript is off. Please enable to view full site.
Lễ hội bên trong một chiếc khẩu trang tái chế

Lễ hội bên trong một chiếc khẩu trang tái chế

Bạn có biết trong một chiếc khẩu trang đã sử dụng có hàng triệu virus, vi khuẩn đang mở lễ hội đón chờ nạn nhân mới? Thế nhưng vẫn có những kẻ muốn tái chế rác khẩu trang cho đồng bào mình đeo.

03/03/2020 11:45