JavaScript is off. Please enable to view full site.
Sự tích con Ve Sầu

Sự tích con Ve Sầu

Ngày xưa, xưa lắm luôn. Lúc đó Đan Trường chưa hát bài "Kiếp ve sầu" và dân nghiện bolero chưa truyền nhau câu hát : "Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng lòng". Lúc đó con ve có tên là Ve Vui chứ chưa sầu tím ngắt như bây giờ.

31/05/2020
Mỗi năm đến hè... tò te tí tò...

Mỗi năm đến hè... tò te tí tò...

Mọi năm khi đến hè, bọn học trò chỉ "man mác buồn" vì nhớ bạn. Còn năm nay thì "lòng sao quá buồn", buồn tan nát, buồn đến thúi gan thúi ruột...

23/05/2020