Một vụ ghen tuông năm 2080

    Một vụ ghen tuông năm 2080

    Chuyện xảy ra cuối thế kỷ 21. Cụ bà phát hiện cụ ông đã phi tang kỷ yếu năm lớp 12, phải chăng có gì mờ ám ở năm học cuối cấp này?

    Biếm Họa30/08/2021