Đồng tiền vô bổ

Đồng tiền vô bổ

Mà đất nước ta đâu có giàu sang lắm để xây dựng những công trình vô bổ rồi... không dám đập bỏ vì nó quá xấu?

08/09/2019 12:43
Nhất định phải xây bảo tàng

Nhất định phải xây bảo tàng

Bộ Xây dựng vừa có văn bản kiến nghị trình Chính phủ xin tháo gỡ khó khăn liên quan đến dự án bảo tàng lịch sử quốc gia với tổng kinh phí đầu tư áng hơn 11 nghìn tỉ.

06/09/2019 11:18