Họ đã kiệt sức rồi, bạn đừng gây thêm rắc rối nữa

    Họ đã kiệt sức rồi, bạn đừng gây thêm rắc rối nữa

    Bằng cách sống tử tế là bạn đang giúp hàng ngàn người đỡ vất vả, những người đang ở tiền tuyến chống dịch COVID-19. Họ đã và đang phải chiến đấu đến kiệt sức, như ở bệnh viện phổi Đà Nẵng, 150 y bác sĩ phải làm việc 24/24 giờ trên tất cả các lĩnh vực nhằm đẩy lùi COIVD.

    Biếm Họa20/08/2020