JavaScript is off. Please enable to view full site.
Khiển trách kẻ trộm

Khiển trách kẻ trộm

Việc trộm cắp 385 triệu đồng của ông Quang do ngươi gây nên đã tạo ra những hậu quả cực kỳ tai hại. Dư luận cho đó là đồng tiền không... trong sáng.

05/09/2019