Đêm nhạc trực tuyến tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Đêm nhạc trực tuyến tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Sẽ có những câu chuyện vui và cả những câu chuyện buồn như chính đời sống này được ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, Đức Tuấn, Hoàng Trang – Nguyễn Đông và nhiều nghệ sĩ khác cùng kể lại trong 'Phòng trà Online Vol.2 Đêm nhạc Trịnh Công Sơn' với chủ đề 'Những câu chuyện kể'.

30/06/2020 18:05