Khai giảng online - tình ngay lý gian

Khai giảng online - tình ngay lý gian

Do tình hình dịch COVID vẫn đang phức tạp, Bộ GD&ĐTđã tính toán đến phương án cho các địa phương có thể sẽ khai giảng năm học mới theo hình thức trực tuyến

18/08/2020 11:35