Dự báo thời tiết hôm nay: 180 độ!

Dự báo thời tiết hôm nay: 180 độ!

Dự báo hôm nay thời tiết sẽ là 180 độ tại cả Sài Gòn và Hà Nội. Tất nhiên không phải là trời nóng đến 180 độ, mà đó là sự giở mặt của nó.

30/06/2020 11:15