Sài Gòn nóng - lạnh

    Sài Gòn nóng - lạnh

    Sáng đi làm nóng muốn chảy hết cả mỡ, vô văn phòng thì phải trùm mền... Sự chênh lệch nhiệt độ cứ lặp đi lặp lại khiến tui sắp thành siêu nhân đến nơi rồi.

    Truyện Tranh13/03/2021