JavaScript is off. Please enable to view full site.
Thẻ Pokemon giá gần 4,5 tỷ đồng

Thẻ Pokemon giá gần 4,5 tỷ đồng

Sở dĩ, tấm “Pikachu Illustrator” đắt giá như vậy vì nó không được bán thương mại mà chỉ trao tặng như một giải thưởng.

09/11/2019 14:00