VP Bá Vương 'chơi đẹp' với Erik

    VP Bá Vương 'chơi đẹp' với Erik

    Sau hơn nửa năm và đi gần hết chặng đường của The Heroes, cuối cùng VP Bá Vương đã 'cầu được ước thấy' khi đối đầu cùng Erik, nhân tố được xem là mạnh nhất cuộc thi.

    Giải Trí16/11/2021