Game này quá khó cho ông Bụt

Game này quá khó cho ông Bụt

Ông Bụt tưởng đâu "game" trộn gạo với thóc trong cổ tích Tấm Cám là khó nhất rồi. Đâu có ngờ gian thương ngày này họ có hàng tá "game" vô cùng hack não.

Biếm Họa 14/12/2019