Bạn đã ngán mì gói chưa?

  Bạn đã ngán mì gói chưa?

  Nếu bạn đã ngán đến tận cổ món mì gói trong thời gian giãn cách. Hãy tìm phương cách tiếp cận khác với món ăn quốc dân này, nó còn tiềm ẩn nhiều vẻ đẹp khác nữa...

  Biếm Họa05/08/2021
  Cháu nó ở nhà ngoan lắm (P21)

   Cháu nó ở nhà ngoan lắm (P21)

   Bị con trai đến lấy ghế lúc nào không hay, người bố đang đứng sửa điện thoại ngồi xuống bất ngờ ngã bật ngửa xuống nền nhà.

   Video04/12/2021